Proiectul REGIO

www.inforegio.ro

www.europa.eu

www.gov.ro

www.mdrap.ro

www.fonduri-structurale.ro

REGIO PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL

SC TABLA CONSTRUCT SRL : PRODUSE COMPETITIVE

Proiectul cu titlul ” SC TABLA CONSTRUCT SRL : PRODUSE COMPETITIVE”, cod SMIS 29342, implementat de S.C. TABLA CONSTRUCT S.R.L, in calitate de beneficiar, este finantat de Uniunea Europeana, in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 4: „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, Domeniul Major de Interventie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”.

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sustenabila a competitivitatii si productivitatii mediului de afaceri in cadrul Regiunii Sud Muntenia.
Proiectul se adreseaza Axei prioritare 4 ” Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local ” , Domeniul de interventie 4.3 ” Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor ” , intrucat contribuie la imbunatatirea mediului de afaceri din Regiunea Sud – Muntenia prin cresterea gradului de utilizare a tehnologiei informatiei si crearea de noi locuri de munca permanente .

Proiectul are un pronuntat caracter inovativ sustinut prin achizitionarea de echipamente ce vor servi societatile si comunitatea locala regionala si prin resursele umane cu un inalt nivel de calificare profesionala atrase in activitatea economica . Deasemenea , proiectul contribuie la realizarea Strategiei Regionale Sud – Muntenia prin cresterea competitivitatii si eficientei microintreprinderilor ca urmare a investitiilor in capitalul fizic si tehnologic modern si inovativ, nepoluant.

Obiectivele specifice avute in vedere de proiect sunt :
1. Dezvoltarea infrastructurii tehnice necesare furnizarii de produse de catre S.C. TABLA CONSTRUCT S.R.L. GIURGIU
Activitatile care conduc la realizarea acestui obiectiv sunt constructia de hala productie, achizitia de echipamente specifice, receptia, instalarea si configurarea acestora .
2. Recrutarea personalului necesar in cadrul S.C. TABLA CONSTRUCT S.R.L. GIURGIU.
Acest obiectiv este realizat prin activitatile de selectie si recrutare de personal specializat care sa lucreze in regim de norma intreaga pentru a asigura functionarea eficienta a companiei .
3. Notorietatea ridicata a obectivelor si rezultatelor proiectului
Activitatile care conduc la realizarea acestui obiectiv sunt editarea si distribuirea de pliante informative catre partenerii de afaceri si clientii potentiali ai S.C. TABLA CONSTRUCT S.R.L., editarea si amplasarea de autocolante pe echipamentele achizitionate, postarea unui banner informativ pe site-ul firmei si sustinerea unei conferinte de presa la finalul proiectului

Prin implementarea acestui proiect, S.C. TABLA CONSTRUCT S.R.L. se va moderniza cu o infrastructura tehnica performanta necesara furnizarii de produse competitive, imbunatatind astfel calitatea produselor furnizate si gradul de satisfacere a clientilor . in plan social societatea isi propune crearea a 6 noi locuri de munca, asigurarea unei formari profesionale superioare pentru noii angajati in conformitate cu cerintele actuale ale pietei fortei de munca, cresterea veniturilor la bugetul local prin cresterea valorica a taxelor care vor fi virate de agentul economic.
Atat obiectivul general, cit si obiectivele specifice contribuie la atingerea obiectivului general al programului de finantare si anume sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, durabile si echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor Romaniei, potrivit nevoilor si resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltarii durabile a polilor urbani de crestere, imbunatatirea mediului de afaceri si a infrastructurii de baza prin contribuirea la imbunatatirea mediului de afaceri prin dezvoltarea unei microintreprinderi situata in Regiunea Sud Muntenia.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene si a Guvernului Romaniei.
www.inforegio.ro

Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

Contactează-ne: